SKÆLD-UD-FRI BY

Børn kan lære alt – og de vil gerne lære. På et overordnet plan kræver det kun to ingredienser: Omsorg og gode vilkår for læring. ’Omsorg’ handler om, at et barn altid får en ubetinget omsorg i både hjem og institutioner. De gode vilkår for læring drejer sig om, at barnet får rimelige muligheder for at finde ud af, hvad det er, vi som samfund gerne vil socialisere og danne dem til.

Men hvad betyder ’gode vilkår for læring’ så egentlig? Her er det måske nemmere at tale om, hvad det i hvert fald ikke betyder. I den anledning konkluderer cirka 70-års forskning, at gammeldags disciplinære metoder såsom skældud, sanktioner, straffende tiltag og, ikke mindst, vold, IKKE er gode vilkår for læring. Hvis det var tilfældet, ville der både nationalt og internationalt ikke være så store problemer med indsatte, der har ”taget deres straf” i fængsel for en kriminel handling, de har begået, for kort tid efter at vende tilbage til kriminalitet og dermed ende fængsel.

Det er ligeledes påfaldende, at undersøgelser inden for børneopdragelse og pædagogik entydigt konkluderer, at de børn, der hyppigst får skældud og oftest bliver udsat for straffende tiltag, er dem, der er i størst risiko for at udvikle lavt selvværd, psykiske lidelser, misbrug og blive kriminalitetstruet.

På trods af dette er der stadig borgerlige politikere, som mener, at børneopdragelse udelukkende er et forældreansvar. Som forælder synes jeg umiddelbart også, det lyder godt, bortset fra, at der også findes forældre, der for eksempel i frustration, mangel på overskud, eller måske endda decideret omsorgsvigt eller overgreb, på daglig basis skælder deres børn ud, uden at vide, hvor stor en skade det gør på både kort og lang sigt.

I socialdemokratiet mener vi også, måske overraskende for nogle, at børneopdragelse skal have forældrene som dem, der vurderer, hvad der er bedst for deres børn og kan give input om dette til et samarbejdsvilligt pædagogisk personale i vores daginstitutioner, skoler, SFO’er m.m. Men forskellen på os og især Konservative Folkepartis holdninger til børneopdragelse er, at vi anerkender, at pædagoger og lærere har en viden om, forældre ikke nødvendigvis har. Dermed har de gode forudsætninger for at understøtte, at alle børn får en omsorgsfuld opvækst med rigtig gode vilkår for læring. Derfor må en tryg opvækst til et godt liv for vores børn ikke udelukkende isoleres som et forældreansvar men også inddrage de sekundære omsorgspersoner, såsom lærere og pædagoger, i et ligeværdigt samarbejde med forældrene.

Betyder det så, at alle forældre, der kommer til at skælde ud, skal udskammes på samme måde, som når nogle forældre hjælper deres børn ”for meget”, så de nedladende bliver kaldt for ”Curling-forældre”? Svaret er Nej. Men indsigt om viden – og praktisering af denne – er essentielt i et moderne samfund…også når det gælder et godt børneliv.

I relation til dette og for at illustrere vigtigheden af at undgå at straffe barnet med for eksempel skældud, lærer mange pædagogstuderende et godt mantra, som lyder: ”Urimelig adfærd er rimelige konsekvenser af urimelige omgivelser”. Med andre ord og som en berømt psykolog, Ross Greene, skriver: ”Børn vil gerne gøre det godt – bare de får mulighed for det”.

Derfor vil socialdemokratiet i Odense gøre, hvad vi kan for at skabe politiske rammer om at være Danmarks første ’Skæld-ud-fri-by’ at vokse op i.