Om Mads Thomsen - CEO

Mads Thomsen er lektor og kandidat i pædagogisk psykologi og har 15 års erfaring med at arbejde med vanskelige og udfordrende problemstillinger fra praksis inden for særligt social- og specialpædagogikken med blandt andet børn med udviklingsforstyrrelser, børn med forskellige angstformer i skolen og unge med psykiske funktionsnedsættelser på socialpædagogiske opholdssteder.

Han har specialiseret sig i kognitiv adfærdsterapi inden for det pædagogiske felt ved blandt andet at tage grunduddannelsen i teorien på det internationalt anerkendte Beck institute for Cognitive Therapi and Research i Philadelphia. Som overbygning har han gennemført Institut for psykologis 2-årige specialistuddannelse på København Universitet, CCAP, ’Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge’, hvor han er blevet undervist og superviseret af verdens mest anerkendte fagfolk inden for feltet. Som eksempler kan nævnes Aaron Temkin Beck, Judith Beck, Paul Stallard, Sean Perrin m.fl.

Oveni i det, har Mads Thomsen syv års undervisererfaring fra hovedsageligt Professionshøjskolen UCC på Pædagoguddannelsen samt efter- og videreuddannelsen på diplomuddannelsen i psykologi.

Teorierne og det faglige fundament

Det faglige fundament for arbejdet hviler hovedsageligt på teorier inden for kognitions- og adfærdspsykologien, hvor de evidensbaserede metoder også har deres konceptualisering fra. Netop denne tilgang er veldokumenteret som den mest effektive inden for blandt andet angstlidelser, aggressionsproblemer, depression, ADHD m.m. (Butler et al., 2006; Sundhedsstyrelsen, 2016) og ligeledes inden for det pædagogiske område (Mennuti et al., 2012).
Dog har mere kritiske teorier også deres berettigelse i PPRI v./Mads Thomsen, da man ikke ukritisk kan overføre ovenstående evidensbaserede forskningsresultater i teorien til pædagogiske miljøer, fordi disse altid er kontekstuelle og ikke i kontrollerede miljøer, som forskningen er lavet i (Conrad, 2016). Derfor vægtes det altid højt, at Mads Thomsen starter et eventuelt samarbejde med at tage en dialog om:

Hvem er det, der har et problem? Og hvem er det et problem for? (Elvén, 2010), hvilket leder videre til menneskesynet bag rådgivningen og interventionen.

Det bagvedliggende menneskesyn og etiske overvejelser

Som ovenstående afsnit afsluttes med, er det vigtigt at gøre sig det klart, hvem der har et problem; et lille simpelt eksempel på vigtigheden af dét kunne være, at en pædagog synes, det er problematisk, at en dreng ”med krudt bagi” ikke sidder stille, når han spiser. De andre pædagoger og drengen selv samt de andre børn er til gengæld ikke generet af det. I det tilfælde er pointen altså, at det skal være enighed fra alle parter i en sag, dvs., i dette tilfælde, pædagog(er), barn, andre børn og evt. forældre om, at der overhovedet er et problem.

Sådanne overvejelser er vigtige at have, da man ellers kan risikere stigmatisering af barnet og en indsnævring af, hvad der er ”normal” adfærd og lomme-diagnosticering (Goffman, 2009; Langager, 2009). PPRI v./Mads Thomsen er ligeledes inspireret af klassiske danske pædagogiske tænkere såsom Erik Sigsgaards (2003) vigtige forskning om, hvor skadeligt det er at få skæld ud og blive irettesat; som inspiration af dette er et etiske udgangspunkt for rådgivningen og interventionen, at barnet eller den unge aldrig bevidst vil ”lave ballade” eller være provokerende...det skal snarere forstås som kommunikation i stedet for provokation (Smidt & Thomsen, 2017).

Denne pointe understreger psykologen Ross Greene (2017) og psykologen Bo Elvén (2010) med citatet: ”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det (s. 32). Et andet perspektiv og etisk udgangspunkt for det pædagogiske arbejde gives godt af to andre gamle slagere inden for dansk pædagogik, Mogens Baadsgaard og Preben Wagner (1993), som skriver: ”Megen urimelig adfærd er rimelige konsekvenser af urimelige omgivelser” (s. 21).

Med andre ord, rådgivning og intervention bør altid tage udgangspunkt i, at det er miljøet i samspillet med indivdet, der skal ændres for, at individet kan få det bedre.

mt_logo_pos