Litteratur

Her kan I finde anbefalet litteratur samt kildehenvisninger på de referencer, der anvendes på sitet, som omhandler PPRIs teoretiske og forskningsmæssige fundament:

Anbefalet litteratur:

Oestrich, I.H. (2009). Det er tanken der tæller – Kognitivt perspektiv på intervention. I: K. Bro, O. Løw & J. Svanholt (red.), Psykologiske perspektiver på intervention – i pædagogiske kontekster (s.77 – 106). København: Dansk Psykologisk Forlag

Smidt, M.B., & Thomsen, M. (2017). Læring og udvikling i pædagogisk praksis. København: Akademisk Forlag

Stallard, P. (2006). Gode tanker gode følelser – Kognitiv adfærdsterapi, arbejdsbog for børn og unge. København: Dansk Psykologisk Forlag

Thomsen, M. (2015). Inkluderende pædagogik baseret på kognitiv adfærdsterapi. København P – Psykologernes fagmagasin. Kan downloades her

Thomsen, M. (2018). Grænsesøgning eller et råb om hjælp [blogartikel]. Odense: Pædagogen.dk.

Thomsen, M. (2019). Psykologiske vidensformer i social- og specialpædagogikken. I: T. Vikær (red.), Social- og specialpædagogik i Pædagoguddannelsen (s.183-202). Købenavn: Hans Reitzels Forlag.

Thomsen, M. (2019). Skolevægring – hvad er det, og hvordan håndteres det? Skolestart, Nr. 1, 15-17.

Thomsen, M. (2020). Debat: Selvfølgelig skal vi belønne - men straf bør undgås. København: Politiken Skoleliv.

Thomsen, M. (2020). Hvad er det, vi kan? Professionsidentitet og handlekompetencer inden for social- og specialpædagogikken. Frederikshavn: Dafolo

Thomsen, M. (2021, in prep.). Skolevægring – en håndbog for praktikere. København: Frydenlund

Referencer fra sitet:

Butler, A C., Chapman, J.E., Forman, E.M., & Beck, A.T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analysis. Clinical Psychology Review, vol. 26, 17-31. Lokaliseret på: http://www.floridaanxietyclinic.com/Handouts/ReviewOfMetaAnalysesCBT2006.pdf

Conrad, T. (2015). Intentionalitet og uforudsigelighed. I: T. Næsby (red.), Evidens i pædagogens praksis (s.92-120). Frederikshavn: Dafolo

Elvén, B.H. (2009). Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning. København: Dansk Psykologisk Forlag

Green, R. (2017). Opdragelse uden skæld ud. København: Pressto

Goffman, E. (2009). Stigma – om afvigerens sociale identitet (2.udgave). København: Samfundslitteratur

Langager, S. (2013). Diagnosekultur, socialpsykiatri og socialpædagogik med særligt henblik på unge- og voksenområdet I: T. Erlangsen, N.R. Jensen, S. Langager & K.E. Petersen (red.), Socialpædagogik – en grundbog (s. 148 – 158)). København: Hans Reitzels Forlag

Mennuti, R.B., Freeman, A., & Christner, R. W. (eds.) (2012). Cognitive-Behavioral Interventions in Educational Settings (2.ed.). New York: Routledge.

Sundhedsstyrelsen (2016). Ny retningslinje for behandling af angst hos børn og unge. Lokaliseret d. 23. august 2017 på: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/ny-retningslinje-for-behandling-af-angst-hos-boern-og-unge

mt_logo_pos