Hvad tilbyder vi

Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention v./Mads Thomsen (PPR v./Mads Thomsen) tilbyder en række af forskellige services; fælles for dem alle er, at de er funderet i evidensbaseret forskning med henblik på at skabe udvikling og resultater. Her er en oversigt over de mest almene funktioner, vi varetager:

Kurser til efteruddannelse for pædagoger, lærere og andre relaterede faggrupper

Mads Thomsen er specialiseret i og har mange års erfaring med at arbejde med evidensbaserede metoder inden for det specialpædagogiske felt ved udfordrende problemstillinger fra praksis. Han har ligeledes flere års erfaring med undervisning af disse for pædagoger og lærere på efter- og videreuddannelse på diplomuddannelse i sit virke som lektor på Professionshøjskolen UCC. Derfor er en central kerneydelse ved PPRI v./Mads Thomsen at undervise pædagoger og lærere samt andre relaterede faggrupper i, hvordan de kan håndtere udfordrende problemstillinger i praksis ved at ”opgradere deres faglige værktøjskasse” med metoder til intervention.

Eksempler på vanskelige problemstillinger, som kursisterne bliver rustet til at håndtere efter behov:

  • Uadreagerende og voldelig adfærd
  • Problemer med skoleangst, OCD eller socialangst
  • Hyperaktivitet og koncentrationsproblemer
  • Mobning
  • Lavt selvværd
  • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse
  • Og andre relaterede områder

Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi i pædagogisk regi

Det er også muligt at tage en uddannelse i kognitiv adfærdsterapi i pædagogisk regi; her tilbyder vi en decideret kursuspakke, som strækker sig over 6 måneder, hvor kursisterne efterfølgende ved gennemførsel får udleveret et diplom på, at de har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi i pædagogisk praksis. For mere info, kontakt os.

Rådgivning og intervention for forældre, skoler og andre pædagogiske institutioner

Nogle gange kan tingene være kørt så fast, at man har lyst til at kaste håndklædet i ringen, hvilket er en helt normal reaktion på håbløshed og stress over en længere periode. PPRI v./Mads Thomsen har 15 års erfaring med at rådgive og lave interventioner inden for:

  • Forældre, som oplever adfærds-, kontakt-, og/eller trivselsproblemer med deres barn
  • I skoleregi, hvor den tilknyttede offentlige PPR ikke har ressourcer til at yde den nødvendige hjælp ved svære problemstillinger med nogle af eleverne
  • Inden for social- og specialområdet, hvor pædagogerne er ”kørt fast” og oplever problemer med nogle af de borgere, de arbejder med

Det er både muligt blot at bestille en eller flere konsulenttimer, hvor forældre, pædagoger eller lærere selv intervenerer eller bestille timer til, at vi også udfører interventionen i samarbejde med jer.

Tilgangen til ovenstående er funderet i kognitiv adfærdsterapi, som gennem mange år er dokumenteret som den mest effektive og forskningsmæssige valide teori til at skabe de ønskede resultater, og særligt med børn og unge (Butler et al., 2006).

Medarbejderudvikling for firmaer og organisationer

PPRI v./Mads Thomsen tilbyder også kurser for medarbejdere ved diverse firmaer, hvor kursisterne får indblik i evidensbaserede metoder og strategier til, hvordan de kan kommunikere assertivt, være selvsikker og forebygge stress i både almene og pressede arbejdssituationer. Kursisterne bliver ligeledes undervist i, hvordan man skaber et godt arbejdsklima og forebygger konflikter.

mt_logo_pos