Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention ved Mads Thomsen vægter højt at gøre noget aktivt ved problemet i stedet for kun at tale om det, når det drejer sig om pædagogiske og psykologiske problemstillinger. I efteruddannelses- og kursusregi er det et varemærke for os, at undervisningen bliver tæt koblet til praksis med masser af autentiske cases, Mads Thomsen selv har arbejdet med. I den forbindelse lægges der ligeledes vægt på, at kursister selv kan medbringe cases, der diskuteres mulige løsningsmodeller på i undervisningen baseret på strategier og metoder fra kognitiv adfærdsteori.

Kort om Mads Thomsen

Mads Thomsen er lektor og kandidat i pædagogisk psykologi og har 15 års erfaring med at arbejde med vanskelige og udfordrende problemstillinger fra praksis inden for særligt social- og specialpædagogikken med blandt andet børn med udviklingsforstyrrelser, børn med forskellige angstformer i skolen og unge med psykiske funktionsnedsættelser på socialpædagogiske opholdssteder.

Han har specialiseret sig i kognitiv adfærdsterapi inden for det pædagogiske felt ved blandt andet at tage grunduddannelsen i teorien på det internationalt anerkendte Beck institute for Cognitive Therapi and Research i Philadelphia. Som overbygning har han gennemført Institut for psykologis 2-årige specialistuddannelse på København Universitet, CCAP, ’Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge’, hvor han er blevet undervist og superviseret af verdens mest anerkendte fagfolk inden for feltet. Som eksempler kan nævnes Aaron Temkin Beck, Judith Beck, Paul Stallard, Sean Perrin m.fl.

Oveni i det, har Mads Thomsen syv års undervisererfaring fra hovedsageligt Professionshøjskolen UCC på Pædagoguddannelsen samt efter- og videreuddannelsen på diplomuddannelsen i psykologi.

Book et foredrag
mt_logo_pos